Historie SDH Komárov

     Hasičský sbor v Komárově byl založen v roce 1893. Tyto sbory byly založeny dva : jak český, tak i německý, který se později rozpadl.

Podle Okresní hasičské kroniky byl zakladatelem hasičského sboru Jan Vašek, nadučitel ve škole v Komárově. Prvním starostou sboru byl František Pavlík (rolník). Byl zároveň i starostou obce. Jan Vašek byl prvním velitelem sboru. Ostatní členové při založení byli: Jan Steinwirth ,František Vicherek , František Kuchař , František Knůra . Leopold Kyjovský , Jan Kyjovský , Josef Smolka , František Moritz ,Václav Gebel , František Onderka , Petr Duda , Richard Konečný , Jan Laryš , Josef Mura , Josef Komenda , Ferdinand Kozárek , František Sonták , Eduard Ondřejek , Josef Pirunčík , Leo Kvapiš.

    Po několika letech činnosti si sbor pořídil čtyřkolovou ruční stříkačku, jednu berlovku, dvoukolový naviják na hadice a 31 ks úplné výzbroje v ceně 1400 zlatých. Komárovský sbor hasičů patřil k Hasičské župě Opavské založené 22.3.1896 Rudolfem Gudrichem, učitelem v Raduni . Hasičské sbory nehasily jenom rozsáhlé požáry , ale byly také významným šiřitelem osvěty a to nejen za rakouského režimu, ale i v první Československé republice. Za okupace byla činnost sboru velmi omezena, ale v roce 1940 byl povolen nábor do hasičského sboru . Zájem byl tak velký, že komárovský sbor měl tři družstva. Velitelem byl v té době Josef Volný . Velitele družstev byli p. Rasch, p. Reichel J. a  p. Vašek. Pod náš sbor spadalo hasičské družstvo v Komárovských  Chaloupkach. Sbor vlastnil automobil Tatra, dvoukolovou motorovou stříkačku a ruční čtyřkolovou stříkačku. Veškera technika a výzbroj byla uložena v Hasičské zbrojnici, která byla součásti starého Obecního domu na návsi u kostela.

    Po osvobození byla uzavřena kmotrovská pomoc na obnovu válkou zničených obcí . Náš sbor měl kmotry z města Klatovy , kteří nám věnovali přenosnou motorovou stříkačku .Několik let se potom jezdilo na vzájemnou návštěvu . Je škoda , že tato družba byla ukončena. Naše stará zbrojnice byla válkou poškozena a tak bylo přistoupeno k výstavbě nové Hasičské zbrojnice na dnešním místě. V té době byly velmi oblíbené požárnické plesy, posvícenské zábavy, kácení máje.Také byla velká aktivita v požárních soutěžích, kdy se naše družstva žen a mužů umisťovala na předních místech Potom naše aktivita mírně poklesla když byla naše zbrojnice obsazena odborem školství. Několik aktivních členu ztratilo o činnost sboru zájem. Po několika létech útlumu byla zbrojnice vrácena původnímu účelu a opět se obnovila aktivita členů mladší generace . Ve spolupráci s Československým Orlem byla obnovena tradice vodění medvěda po Komárově s pochováním basy , kácení máje apod.

    V roce 1993 kdy jsme oslavili 100 let našeho hasičského sboru a provedli jsme generální opravu fasády hasičské zbrojnice. Poté aktivita naších členu mírně poklesla a snížila se naše členská základna z dřívějších 100 členů na 77. Od té doby jsme ale provedli v naší zbrojnici kus poctivé práce: byla provedena generální oprava elektrických rozvodů, změnilo se vytápění z lokálního na plynové, máme instalovanou novou sirénu. Dále se můžeme pochlubit s mládeži, kde pracujeme se dvěma kolektivy mládeže. Každý rok uskutečníme zájezdy jak pro mládež tak i pro dospělé. Tradicí se již stala oslava Dne Matek. Ve sběru železného odpadu si pomáháme finančně do naší pokladny a pomáháme naší přírodě od černých skladek v naší obci.